Projekty B+R

Projekt innowacyjnego komputera heterogenicznego

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z PARP realizujemy projekt „Innowacyjny, wielordzeniowy komputer heterogeniczny z rekonfigurowalnymi peryferiami, wyposażony w interfejsy sensorów z koprocesorami machine learning„, którego celem jest opracowanie innowacyjnego komputera przemysłowego wyposażonego w interfejsy sensorów warunków środowiskowych zintegrowanych z koprocesorami machine learning, które wspierają implementację algorytmów AI w procesach sterowania i regulacji.

*******

Zaproszenie 20.03.2020

Zapraszamy do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług w ramach planowanego projektu p.t.: „Innowacyjny, wielordzeniowy komputer heterogeniczny z rekonfigurowalnymi peryferiami, wyposażony w interfejsy sensorów z koprocesorami machine learning” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.
Celem zapytania ofertowego jest zakup usługi prowadzącej do opracowania innowacyjnego komputera przemysłowego wyposażonego w interfejsy sensorów warunków środowiskowych zintegrowanych z koprocesorami machine learning, które wspierają implementację algorytmów AI w procesach sterowania i regulacji.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu jest dostępna w dokumencie.

Zaproszenie 8.12.2020

Zapraszamy do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług w ramach planowanego projektu p.t.: „Komputerowy manipulator 3D/6DoF dla niepełnosprawnych z możliwością obsługi elektrycznych wózków inwalidzkich” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.
Celem zapytania ofertowego jest zakup usługi prowadzącej do opracowania innowacyjnego komputerowego manipulatora 3D/6DoF dla niepełnosprawnych z możliwością obsługi elektrycznych wózków inwalidzkich.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie.

Wyniki postępowania są dostępne w Bazie Konkurencyjności.